Понастоящем научно-изследователският състав на ИМех се състои от 99 учени, в това число:

  • 1 член-кореспондент
  • 14 професори
  • 52 доценти
  • 20 главни асистенти
  • 12 асистенти.
  • 11 доктори на науките
  • 65 доктори

Съставът на института включва математици, механици, физици, строителни и машинни инженери, биолози и др. Научната дейност в Института по механика се развива в шест основни направления: