Провеждат се теоретични и експериментални изследвания в областта на механиката на дискретни системи, теорията на управлението, теорията на механизмите и машините, роботиката и мехатрониката. Изследват се регулярни и случайни процеси в механиката на системи тела.

 

Развиват се компютърни и експериментални методи за оптимален синтез (проектиране) и управление на технически системи като манипулатори, роботи, мехатронни и биомеханични системи . Проектират се интелигентни мехатронни системи с приложение в промишлеността, медицината и спорта _ манипулационни и мобилни роботи, роботизирани системи за адаптивен монтаж, роботи за микро- и нано-манипула ции, биомеханични и биомехатронни системи.

 

 

Служители Стая Тел. (02) Е-mail
доц. д-р Детелина Игнатоваръководител 414 979 6408 ignatova@imbm.bas.bg
ас. Цветелина Йоргова – научен секретар 412 979 6487 yorgova@imbm.bas.bg
проф. д-р Костадин Костадинов 412 979 6487 kostadinov@imbm.bas.bg
проф . дн Евтим Захариев 426 979 6481 evtimvz@bas.bg
проф. дн Красимир Георгиев 422 979 6472 kris@imbm.bas.bg
проф. д-р Георги Бояджиев 420 979 6474 george@imbm.bas.bg
доц. д-р Александър Казаков 211 979 6429 kazak@imbm.bas.bg
проф. д-р Клементина Младенова 122 979 6418 clem@imbm.bas.bg
доц. д-р Бойчо Маринов 211 979 64 29 boicho_marinoff@yahoo.co.uk
доц. д-р Илия Русев 56 979 6403 ilia@imbm.bas.bg
доц. д-р Димитър Чакъров 312 979 6448 mit@imbm.bas.bg
доц. д-р Камен Делчев 420 979 6485 kamen@imbm.bas.bg
доц. д-р Румен Кръстев 61 979 6450 r_krastev@imbm.bas.bg
доц. д-р Тихомир Тянков 430 979 6483 tihomir@imbm.bas.bg
доц. д-р Емилия Абаджиева 225 979 6434 abadjieva@gmail.com
доц. д-р Владимир Котев

403

979 6462

kotev@imbm.bas.bg
доц. д-р Иванка Венева 208 979 6427 veneva@imbm.bas.bg
гл. ас. д-р Сергей Ранчев

402

979 6410 serg_ran@abv.bg
гл. ас. д-р Михаил Цвеов 422 979 6472 mtsveov@abv.bg
ас. Асен Шулев 11/115 979 6403 assen@imbm.bas.bg
ас. Иво Вучков

432

979 6415 ivutchkov@abv.bg
инж. Евгени Златанов 208 979 6427 evgeniz@mail.bg
инж. Калоян Здравков
Велико Дончев 122 979 6418
Симеон Карпузов 11/115 979 6403
Докторанти
инж. Тони Петров 115 petrovtoni@abv.bg
инж. Даниел Пенчев 430 979 6483 daniel.penchev@gmail.com
Асоциирани членове
проф. дн Валентин Абаджиев 225 979 6434 abadjiev@imbm.bas.bg
доц. д-р Лидия Илиева-Митуцова 206 979 6425 lidia@imbm.bas.bg
гл. ас. Владимир Витков 420 979 6474 vitkov@imbm.bas.bg
проф. Кирил Арнаудов k_arnaudov@abv.bg
проф. дн Венцислав Съйнов
проф. дн Симеон Съйнов