Понастоящем в звеното работят 10 сътрудници на постоянен трудов договор: двама професори дн, един доц. дн, двама доц. д-р, трима гл. асистенти, двама асистенти. Освен това, към звеното работят  двама асоциирани членове (един проф. и един доцент) на ИМех.

служители стая тел. e-mail
Проф. дн Даниел Данчев Р-л 310 979 6447 daniel@imbm.bas.bg
Проф. дн Стефан Стефанов 404 979 6463 stefanov@imbm.bas.bg
Доц. дн Станимир Илиев 330 979 6488 stani@imbm.bas.bg
Доц. д-р Петър Господинов 404 979 6463 png@imbm.bas.bg
Доц. д-р Нина Пешева 304 979 6439 nina@imbm.bas.bg
Гл. ас. д-р Добри Данков 330 979 6488 dankov@imbm.bas.bg
Гл. ас. Владимир Русинов 404 979 6463 vladimir@imbm.bas.bg
Гл. ас. д-р Кирил Щерев 421 979 2007 Click here to see email
Ас. д-р Надежда Бънзарова 105 979 6701 nadezhda@imbm.bas.bg
Ас. д-р Галин Вълчев 105 979 6701 gvalchev@imbm.bas.bg
Асоц. член – Проф. дн Йордан Бранков 304 979 6439 brankov@imbm.bas.bg
Асоц. член – Доц. д-р Славчо Славчев 326 979 6456 slavcho@imbm.bas.bg